venerdì 16 ottobre 2015


><>< KIC 8462852 ><><


Per landās sine terrīs cosmī frīgidās nunc ambulat mea mēns vacuās atque īnstēllātās. Dum vestēs nocturnā movētur ventō autunnī novō friscōque aspiciō pennūtum: estis illīc, nunc sciō ubi oculōs pōnere; at pavōrem movētis vōs: cūr īnstrūxistis haec anella frīgidō ferrō ut latrōnēs fuerint energīae ē stēllā mātre? Necesse vōbīs forte? Quid condūxit megastructūrās aedificāre nisi obscaēna sitis omnipotentiae vōs? Utrum deī an dēterrimī nōs? Interrogō mēmet, ignōrō atquī nōn ēveniō tollere mentem regiōne vestrā caelī longī quam incolētis, mirabōlāns. Ex vōbīs poētae? Barbarī? Flētus gentium necātārum aliēnā cum linguā audīrem illīc aut amōris cantum perpulchrum? Utrum intelligentia magna vōs ad summitātem tulit an technica dēdit īnsāniam? Māchinae aut hominēs quī pāce aeternā fruentur felicēs? Nesciō tamen factum est ut aliquid immānis compāctum magnitūdinis circumīret stēllam suam, periodicē plūrimum et, cycne, aspicere nequeō amplius tūtus ex hōc.

Nessun commento:

Posta un commento