domenica 8 novembre 2015


Humorāliter dēlēvistī humorālem puerum amātum, hūmōre dīlēxistī diē, humorōsa inde relīquistī, hūmor nunc est sanguis hūmor et tibi: vaginālis. Septem annī interfuērunt tamen septiēs expectāvistī eum, septimānam cor perdidistī septem vulnera mihi canant. Septimus utinam sim mundī septem cordīs hōrum pulsuum. Post septem affīnitās crēvit, post septem omnia clāra facta, post septem extollīstī omnia, post septem mihi necesse īre, post septem ego pulcherrimus sum, post septem et ambulāre possum. Iovilītās, vōbīs sōlum haec, ioviālitās quae movet membra, iovialītās quae dūcet rīsūs, iovialītās quae funde ōdī, ioviāliter rīdēte alibī, ioviāliter necāte vōsmet: ego habeō discendum ā vītā.


Nessun commento:

Posta un commento